Forfatter: Gina Aakre

Rundskriv 3. juni – 2020 Styret ønsker god sommer!

Nytt styre i borettslaget En av de første oppgavene var å takke av avtroppende tillitsvalgte; Jan Egil Nordeng, Per Eirik Johannessen, Lene Berge, Brita Utne og Per Bull Schou. Vibbo –                                                                                                                  OBOS har lansert Vibbo.no. En digital plattform, som også ble løsningen for hvordan årets generalforsamling ble gjennomført. Styret ønsker å ta i bruk Vibbo, og vil gradvis fase… Read more →