EL-BIL I BORETTSLAGET

Styret har vedtatt at kontakter/hurtigladere for el- biler skal plasseres innenfor eget gjerde/garasje. Dette anser vi være det mest sikre for vind og vær, og det bevarer best det enhetlige fasadeuttrykket i borettslaget. Det er mange som til daglig lader el-bilen fra vanlig stikkontakt. Husk at hvis du bruker vanlig stikkontakt bør du ha en dedikert strømkurs og en krok ved siden
av for å henge opp ladekabelen. Sjekk stikkontakten jevnlig for skader og misfarging fra varmgang.
For nyinstallasjon av stikkontakt for lading av el-bil er det krav om maks 10A sikring. Husk også at enkelte store/kraftige el-biler krever høyere sikring. Det forutsettes, som alltid ved utvidelser av elektriske anlegg, at man benytter en autorisert elektriker.
Les mer på www.elbil.no