Informasjon vedrørende Pumptrack banen

Njål Sund <njal@rekkje.no> lør. 14. mar., 17:26 Hei! Rekkje Stiutvikling as skal bygge en pumptrack på Gårdsnr. 95,Bruksnr. 12 (merket rødt på kart) Dette arbeidet begynner på førstkommende mandag kl 1300 med opprigging. Arbeidet vil vare i to uker. Mandag til fredag kl 0700-1800 Vil være to mann i arbeid her hele perioden. Vi kommer til å bruke gangveien på bilde(merket blått) til å… Read more →

Generalforsamling 2020

Alunsjø Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 29 april 2020 kl. 19.00. Årets generalforsamling avholdes som vanlig på Ammerudhjemmet. I god tid før møtet, vil du motta en formell innkalling med møtetidspunkt, registreringsskjema, årsberetning mm. Husk å ta med utfylt registreringsblankett med navn og leilighetsnummer. Dette vil forenkle registreringen som skjer ved inngangen til møtelokalet. Forslag som andelseier ønsker behandlet av… Read more →

Undersøkelse av takene

Vår hjelpemann Dmitry Veselov vil i løpet av september/oktober ta en kontroll av takene på atriumshusene – spesielt takpappen. Han vil samtidig ta en sjekk av takslukene. Dette vil nok avhjelpe beboernes behov for å rense sluket i år, og dermed forhindre påfølgende lekkasje og vannskade. Styret varsler derfor om at Dmitry i løpet av september/oktober vil ta en tur… Read more →

Containere

Containere vil bli satt ut torsdag 26. september ved Ammerudgrenda nr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og 269/271. Disse tømmes fredag morgen, settes ut på nytt og hentes mandag 30.september. Vi minner om at det ikke må settes noe på bakken ved siden av containerne, og at det ikke må kastes spesialavfall* i disse. Spesialavfall skal leveres på spesielle… Read more →

Varmepumpe

Nå er høsten snart på gang og mange ønsker å få litt varme i husene. Som det står i vedtektene/ordensreglene til borettslaget må alle huske på at også oppsett av varmepumper krever søknad til styret. Vanligvis lar dette seg lett gjøre, men siden vi har fått byggestopp må vi avvente Plan og bygningsetatens godkjenning også her. Vi håper å ha… Read more →

FLAGGHEISING I BORETTSLAGET

17 mai kl 8.00 heiser Alunsjø Borettslag flagget som tidligere år. Dette er for nye beboere rett bak lekeplassen på den store kollen. Vi satser på musikk og hyggelige naboer. Ta en tur dit da vel. Styret ønsker alle beboere en riktig hyggelig nasjonaldag Read more →

Vårdugnad

VÅRDUGNAD Mandag den 6. mai kl.17.00 begynner vi å rake grus ut av gresset der borettslaget har deponert snø gjennom vinteren. Her samler det seg mye grus og småstein. Dette er et arbeid som mange ønsker hjelp til. Som gode naboer stiller vi opp for hverandre denne dagen, og hjelper til med å skape et hyggelig borettslag. Det er viktig… Read more →